Những điều cần biết về công tác bảo vệ môi trường định kỳ

Theo quy định các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động định kỳ hàng năm phải tiến hành bẩm ng tác bảo vệ môi trường định kỳ đã cam kết theo quy định. Vậy doanh nghiệp cần lưu ý những gì về hồ sơ này? Cùng Môi trường Lighthouse theo dõi ở bài viết sau.ng tác bảo vệ môi trường định kỳ gồm những hồ sơ gì?

Tùy thuộc vào nội dung thưa của bạn gồm những gì mà bạn sẽ chuẩn bị những hồ sơ khác nhau, bên dưới Chúng tôi liệt kê những hồ sơ tổng quan nhất mà một vắng ng tác BVMT cần phải có:

 • Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Giấy đăng ký kinh dinh;
 • Giấy chứng thực quyền dùng đất hoặc thay thế bằng: giao kèo thuê đất;
 • Quyết định chuẩn y ĐTM hoặc Đề án BVMT, Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT;
 • Kết quả quan trắc môi trường;m
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
 • Hợp đồng nhặt nhạnh xử lý nước thải (nếu dự án nằm trong KCN), các hiệp đồng về thu lượm chất thải rắn, chất thải nguy hại;
 • Biên bản bàn giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn ng nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng;
 • Chứng từ thu lượm xử lý chất thải ác hại;
 • Giấy phép xả thải/ Giấy phép vỡ hoang nước (nếu có);
 • Kết quả quan trắc môi trường khí thải/ nước thải tự động, liên tiếp.

Quy trình thực hiện mỏng ng tác bảo vệ môi trường

Đối với việc quan trắc chất lượng môi trường, doanh nghiệp cần chọn lựa những trung tâm phân tích môi trường đã được chứng thực đủ điều kiện hoạt động (Vimcerts, Vilas) hoặc các ng ty tham vấn môi trường có hiệp đồng hợp tác với trung tâm phân tích. Quy trình thực hành vắng ng tác bảo vệ môi trường như sau:

 • Quan trắc môi trường định kỳ hàng quý theo quy định;
 • Thu thập giấy má, thông tin số liệu hoạt động sinh sản, kinh dinh trong 1 năm;
 • Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường, lập bảng và đối chiếu với các quy chuẩn hiện hành;
 • Đánh giá hiệu quả xử lý của các ng trình xử lý chất thải;
 • Tổng hợp, kiểm tra các biên bản bàn giao chất thải, chứng từ chất thải ác hại;
 • Tổng hợp thông báo, lập bẩm và trình nộp cơ quan chuyên ngành.
4 điều cần biết về ng tác bảo vệ môi trường

Thời điểm lập báo cáo ng tác bảo vệ môi trường

vắng ng tác bảo vệ môi trường được lập định kỳ hàng năm (kỳ vắng tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi đến các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Tần suất lập báo cáo 1 lần/năm.

Nội dung vắng ng tác bảo vệ môi trường định kỳ

Nội dung thưa được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT, xoay quanh việc thực hiện các biện pháp xử lý, quản lý các tác động có liên can đến chất thải, tổng hợp kết quả quan trắc môi trường trong kỳ bẩm. mỏng tình hình quản lý chất thải tai hại cũng được tích hợp chung trong mỏng này.

Nộp bẩm ng tác bảo vệ môi trường định kỳ ở đâu?

vắng ng tác bảo vệ môi trường nộp về các cơ quan sau:

 • Cơ quan đã duyệt, xác nhận bẩm đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường nơi dự án hoạt động.
 • Trường hợp cơ quan quản lý môi trường tại địa phương có thể yêu cầu gửi báo cáo về các đơn vị khác như Ban quản lý khu ng nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế… để  biết và theo dõi ng tác BVMT của doanh nghiệp.

Tần suất quan trắc

 • Tần suất quan trắc căn cứ theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt/công nhận và các quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đối với đối tượng lập báo cáo ĐTM, tần suất quan trắc là 03 tháng/lần.
 • Đối với các đối tượng lập mưu hoạch bảo vệ môi trường, tần suất quan trắc là 06 tháng/lần.
 • Kết quả được lưu giữ tại cơ sở, cuối năm tổng hợp đính kèm vắng ng tác bảo vệ môi trường nộp về các cơ quan quản lý.
Mọi thắc mắc, góp ý và cần tương trợ tham mưu, quý vị vui lòng can hệ hotline: 0918 019 001 hoặc 0917 742 006 để được tham mưu chi tiết nhất nhé.

Nguồn bài viết: https://moitruonglighthouse.com/nhung-dieu-can-biet-ve-cong-tac-bao-ve-moi-truong-dinh-ky.html

Xem thêm bài viết can dự:

Nhận xét